Česta pitanja - Hakademija

Plaćanje na rate?

Plaćanje je moguće izvršiti u tri rate. Prva rata, tj. rezervacija u iznosu od 50% se plaća odmah po potpisivanju ugovora, a druge dve je moguće uplatiti do kraja kursa.

Da li je potrebno da imam određeno predznanje?

Ne, svi kursevi su namenjeni i prilagođeni potpunim početnicima.

Koliko polaznika se prima po kursu?

Do 15. To je optimalan broj kako bi svakom polazniku/ci moglo da se posveti dovoljno pažnje.